– Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Budynek PWSZ jako szkic kolorowy

JM Rektor
dr Katarzyna Rusak
oraz Senat
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
mają zaszczyt zaprosić

na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022,

która odbędzie się 15 października 2021 r., godz. 11.00
w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie
Rynek 8, Głogów

godz. 11.00

  • Hymn Państwowy
  • Przemówienie JM Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyny Rusak
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Przemówienie Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
  • Gaudeamus Igitur
  • Wystąpienia Gości
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Gaude Mater Polonia
  • Wykład inauguracyjny:

Lekcje anatomii Rembrandta wygłosi dr hab. Jarosław Barański, Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Back to top