– Książka absolwentki PWSZ w Głogowie już dostępna!

“Terapeutyczne aspekty filozofii stoickiej w Rozmyślaniach Marka Aureliusza i Diatrybach Epikteta z Hierapolis” – książka Anety Szlamy absolwentki PWSZ w Głogowie – została wydana nakładem Wydawnictwa PWSZ w Głogowie oraz Wydawnictwa Von Borowiecky. Książka jest pracą magisterską autorki, która powstała pod kierunkiem  dra hab. Mikołaja Krasnodębskiego, prof. PWSZ w Głogowie.

(…) Autorka nie ogranicza się do zreferowania poglądów stoickich filozofów Marka Aureliusza i Epikreta z Hierapolis, ale pokazuje doniosłość i aktualność ich myśli jako wyjątkowo interesującej i mocnej propozycji terapeutycznej, mogącej służyć współczesnym pomocą zarówno w zachowaniu zrównoważonego i rozsądnego stosunku do zdarzeń i wypadków, jakie są naszym udziałem, jakie narzuca nam rzeczywistość będąca obecnie mieszaniną faktów i ich medialnych prezentacji, jak i w przywróceniu utraconego w biegu życia spokoju ducha, sensu i celu życia, szczęścia (…) – czytamy w recenzji  prof. Mikołaja Krasnodębskiego.

Na stronie WYDAWNICTWA Von Borowiecky czytamy natomiast: Jak pisze Autorka, choroby duszy, które trawią nas dzisiaj, nie są niczym nowym, były znane już w starożytności; także w starożytności umiano sobie z nimi radzić, więc dlaczego nie skorzystać ze sprawdzonych od tysiącleci metod? Zwłaszcza, że są tańsze niż przeróżne psychoterapie itp. Jedyne, czego wymagają, to nasz własny wysiłek wewnętrzny, intelektualny i duchowy.

Aneta Szlama jest absolwentką kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja z socjoterapią w PWSZ w Głogowie, nauczycielką etyki, pasjonatką filozofii wartości, terapii filozoficznej i pedagogicznej.

Back to top