– Instytut Ekonomiczny

“Nowoczesne przywództwo” – pod taką nazwą odbyło się szkolenie dla studentów II i III roku kierunku Finanse i Rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Szkolenie poprowadziła  mgr Katarzyna Szyguła – trener personalny, mentor,  coach, która prowadzi szkolenia dla wielu grup zawodowych w instytucjach krajowych i międzynarodowych.  Specjalizuje się w realizacji szkoleń rozwijających kompetencje …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie po raz trzeci już zgłosiła swój udział w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

W tym roku uczelnię reprezentuje Instytut Ekonomiczny. Na konkurs zgłoszona została praca dyplomowa zatytułowana “Wydatki w oświacie na przykładzie wybranych szkół ponadpodstawowych Powiatu Głogowskiego w latach 2018-2020”, której autorką jest Pani Joanna Boguszewska – absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Dotkusia.

Read more

Jesteś studentem? Warto więc wiedzieć z jakich form pomocy finansowej możesz skorzystać. A możliwości jest wiele.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania. Broszura …

Dydaktyk, wieloletni wykładowca PWSZ w Głogowie, dr Izabella Cech zdobyła nowe kwalifikacje i tym samym poszerzyła zakres swoich kompetencji zarówno zawodowych jak i tych związanych z pracą dydaktyczną.

Pani Doktor ukończyła podyplomowe studia zawodowe w Instytucie szkoleniowym Uniwersytetu Humbolta w Berlinie Artop GmbH (sp. z o.o.), który posiada uprawnienia do certyfikowania zawodów regulowanych na terenie Niemiec. Ukończenie studiów pozwoliło na uzyskanie zawodu mediatora. Dr Izabella Cech specjalizuje się w mediacji gospodarczej oraz, z racji posiadania niemieckich uprawnień transgranicznego doradcy podatkowego, także w zakresie spraw polsko-niemieckich.  Uprawnienia zdobyte
w Berlinie, zgodnie z unijnym prawem, pozwalają do wykonywania zawodu mediatora także w Polsce.

Read more Dr Izabella Cech z nowymi uprawnieniami zawodowymi

Back to top