– Aktualności

Jeśli chcesz pomóc w rozwiązywaniu konfliktów w szkole na poziomie: nauczyciel – rodzic, uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, rodzic – dziecko,  weź udział w szkoleniu, które rozpocznie Twoją przygodę z mediacjami. Dowiesz się, jak mediacje szkolne i rówieśnicze zmieniają oblicze konfliktu i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie szkoły.
Szkolenie pod patronatem PWSZ w Głogowie i przy współpracy Głogowskiego Stowarzyszenia “Otwarte Drzwi” prowadzone będzie w sali …

Jako że kształcimy pedagogów pracujących w przedszkolach, postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny dla przedszkolaków. Konkurs nosił tytuł “Moje wymarzone wakacje”. Dzisiaj ogłaszamy wyniki.
Jury w składzie: dr Katarzyna Miłek, dr Alicja Ostrowska (wykładowcy PWSZ na kierunku pedagogika) oraz mgr Renata Skrzypczak-Perełkiewicz (artysta plastyk i nauczyciel) wyróżniło następujące prace:

I miejsce – Krzysztof S. z Zespółu Placówek Szkolno-Wychowawczego w Głogowie;
II …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie po raz trzeci już zgłosiła swój udział w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

W tym roku uczelnię reprezentuje Instytut Ekonomiczny. Na konkurs zgłoszona została praca dyplomowa zatytułowana “Wydatki w oświacie na przykładzie wybranych szkół ponadpodstawowych Powiatu Głogowskiego w latach 2018-2020”, której autorką jest Pani Joanna Boguszewska – absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Dotkusia.

Read more

Jesteś studentem? Warto więc wiedzieć z jakich form pomocy finansowej możesz skorzystać. A możliwości jest wiele.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania. Broszura …

Back to top