– Anna Włodarczyk

“Terapeutyczne aspekty filozofii stoickiej w Rozmyślaniach Marka Aureliusza i Diatrybach Epikteta z Hierapolis” – książka Anety Szlamy absolwentki PWSZ w Głogowie – została wydana nakładem Wydawnictwa PWSZ w Głogowie oraz Wydawnictwa Von Borowiecky. Książka jest pracą magisterską autorki, która powstała pod kierunkiem  dra hab. Mikołaja Krasnodębskiego, prof. PWSZ w Głogowie.

(…) Autorka nie ogranicza się do zreferowania poglądów stoickich filozofów Marka Aureliusza i Epikreta z Hierapolis, ale pokazuje doniosłość i aktualność ich myśli jako wyjątkowo interesującej i mocnej propozycji terapeutycznej, mogącej służyć współczesnym pomocą zarówno w zachowaniu zrównoważonego i rozsądnego stosunku do zdarzeń i wypadków, jakie są naszym udziałem, jakie narzuca nam rzeczywistość będąca obecnie mieszaniną faktów i ich medialnych prezentacji, jak i w przywróceniu utraconego w biegu życia spokoju ducha, sensu i celu życia, szczęścia (…) – czytamy w recenzji  prof. Mikołaja Krasnodębskiego.

Read more Książka absolwentki PWSZ w Głogowie już dostępna!

Wszystkie dzieci, które lubią rysować, malować, wyklejać, wydzierać, słowem, wszystkie, które lubią prace plastyczne, zapraszamy do udziału w Konkursie MOJE WYMARZONE WAKACJE. Uczestnicy mogą puścić wodze fantacji i w swoich pracach przedstawić wakacje swoich marzeń. Konkurs organizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie i odbywa się w trzech kategoriach:
KATEGORIA I – dzieci młodsze …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie uzyskała akceptację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministra Edykacji i Nauki i otwiera studia na nowym kierunku  Inżynieria i logistyka produkcji.

Program nowego kierunku inżynierskiego, jak wszystkich prowadzonych w PWSZ w Głogowie, ma profil praktyczny i jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem tytułu inżyniera …

Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły wezmą udział w XXX Forum Ekonomicznym, które odbędzie się w dniach 7-9 września br. w Karpaczu. Uczelnię reprezentować będzie JM Rektor dr Katarzyna Rusak oraz wykładowcy: dr hab. prof. PWSZ Waldemar Dotkuś i dr Jarosław Hermaszewski, którzy wezmą udział w dwóch debatach panelowych: „Źródła i sposoby finansowania służby zdrowia” oraz „Udział sektora …

Back to top