– Anna Włodarczyk

Osoby, które wniosły opłatę na konto Uczelni do dnia 2 października 2021 roku proszone są o odbiór dokumentu (z dowodem wpłaty) w godzinach pracy Dziekanatu.
Osoby, które wpłaciły po ww. terminie – będą poinformowane o możliwości odbioru legitymacji w terminie późniejszym

Jutro, 8 października, o godz. 18.30 w głogowskim Teatrze im. Andreasa Gryphiusa będziemy mieli okazję posłuchać dialog naszych wykładowców. Dr Izabela Rutkowska oraz dr Jakub Rawski opowiedzą o twórczości dwóch literackich patronów – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin tych poetów. Do owych “setek” należy także Stanisław Lem …

Serdecznie zapraszam do kontynuowania prac w ramach Pracowni Terapii Filozoficznej (PTF). Uczestniczyć w zajęciach mogą nie tylko osoby, które dotychczas brały w nich udział. Będziemy w życzliwej atmosferze wczytywać się w lektury dzieł stoików oraz rozmawiać na tematy związane z ludzkim życiem i jego meandrami.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt e-mailowy na adres: m.krasnodebski@g.pwsz.glogow.pl

dr hab …

Uprzejmie prosimy wszystkich studentów oraz pracowników Uczelni o zapoznanie się z obowiązującym zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w związku z występowaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Covid-19.

Treść zarządzenia

Apelujemy do wszystkich osób przebywających na Uczelni o odpowiedzialne zachowanie. Jednocześnie zachęcamy …

Back to top