– Anna Włodarczyk

Nakładem Wydawnictwa PWSZ w Głogowie ukazała się kolejna publikacja pt. Zawisza Czarny – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego. Studium monograficzne, której autorem jest dr Jakub Rawski. Zamieszczone poniżej fragmenty recenzji prof. Agnieszki Kwiatkowskiej niech będą zachętą do lektury.

„Monografia składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Każdy z rozdziałów poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu, tworzą jednak one spójną całość, podporządkowaną wyraźnej dominancie tematycznej, jaką jest przekonanie o przełomowym i nowatorskim charakterze twórczości Słowackiego (zwłaszcza analizowanego dramatu).

Read more Nowa pozycja Wydawnictwa PWSZ w Głogowie

Studentki I roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika prowadzą zbiórkę na rzecz podopiecznych Domu Dziecka przy ul. Gen. Stanisława Maczka w Głogowie. Każdy z nas może dorzucić swoją “cegiełkę”. Prowadzona jest zbiórka słodyczy, artykułów do kreatywnych prac, kosmetyków i chemii gospodarstwa domowego. Wszystko to można włożyć do kartonu znajdującego się przy portierni uczelni.

Zachęcamy do wsparcia …

Plakat wydarzenia
Jedną z ostatnich publikacji Wydawnictwa PWSZ w Głogowie jest książka pt. Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939 autorstwa Zbigniewa i Krzysztofa Kopocińskich. Na spotkanie z autorami zaprasza Głogowska Edukacja Kresowa, która jest organizatorem spotkania oraz PWSZ w Głogowie. Spotkanie on-line odbędzie się 26 maja br. o godz. 20.00 na profilu facebook Stowarzyszenia GEK.

Read more O nowej publikacji Wydawnictwa PWSZ w Głogowie

Back to top