– Anna Włodarczyk

Rok akademicki rozpoczął się już na dobre. Warto więc być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Studentów. Wszystko, o czym studenci powinni wiedzieć znajduje się na stronie Uczelni w zakładce Dla Studenta. Tam każdy znajdzie m.in. informacje o organizacji roku akadamickiego, o stypendiach i pomocy materialnej, o samorządzie studneckim, wskazówki pomocne dla studnetów z niepełnosprawnościami, a także …

“Nowoczesne przywództwo” – pod taką nazwą odbyło się szkolenie dla studentów II i III roku kierunku Finanse i Rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Szkolenie poprowadziła  mgr Katarzyna Szyguła – trener personalny, mentor,  coach, która prowadzi szkolenia dla wielu grup zawodowych w instytucjach krajowych i międzynarodowych.  Specjalizuje się w realizacji szkoleń rozwijających kompetencje …

W dniu Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 odbyło się oficjalne otwarcie nowej wypożyczalni biblioteki uczelnianej. W obecności licznych gości wstęgę przecięły: JM Rektor dr Katarzyna Rusak, Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk oraz dyrektor Biblioteki PWSZ w Głogowie mgr Urszula Zięba.

Nasza nowa wypożyczalnia jest piękna i nowoczesna. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz ich wyposażenie zostało sfinansowane …

W Teatrze im. Andreasa Gryphiusa odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, w której uczestniczył Wiceminister Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia inauguracyjnego JM Rektor, w którym dr Katarzyna Rusak podsumowała miniony rok pracy uczelni. Po nim zgromadzeni usłyszeli tradycyjne Quod felix faustum fortunatumque sit i nastąpiła uroczysta immatrykulacja. Przedstawiciele studentów pierwszego roku wszystkich kierunków studiów złożyli ślubowanie, które odczytała Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk i otrzymali symboliczne indeksy. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Pan Kamil Czyżewski i rozbrzmiało radosne Gaudeamus Igitur.

Read more Gaudeamus Igitur po raz 18-ty

Back to top